KAMPAANIA ON LÕPPENUD

KUIDAS OSALEDA

Osta 3 PEZi toodet, registreeri ostutšekk ning võida äge elektritõuks!

NÄDALA AUHINNAD

Lisaks loosime iga nädal välja kolm PEZ NÄDALA AUHINDA. Kokku läheb loosi 1 PEZ`i PEAAUHIND -Power CoreTM E100 ELECTRIC SCOOTER ja 57 PEZ`i NÄDALA AUHINDA!

VAATA AUHINDU!

KAMPAANIA REEGLID

KLIKKA JA LOE

1. Alates 12.06.2017 kuni 10.09.2017 toimub PEZ`i  tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab D.T.L. Consumer Products Eesti AS asukohaga Regati pst 1- I korpus, 11911 Tallinn (edaspidi korraldaja).

2. Kampaania peaauhinnaks on kampaanias osalejate vahel väljaloositav elektritõuks RAZOR Power Core E100, (edaspidi PEZ`i PEAAUHIND) ning 39 PEZ`i nädala auhinda (edaspidi PEZ`i NÄDALA AUHIND). PEZ`i PEAAUHINNAKS on elektritõuks RAZOR Power Core E100, mille ostmise kulud katab D.T.L Consumer Products Eesti AS. PEZ`i NÄDALAAUHIND nr.1 on PEZ`i rannalina, mida loositakse igal nädalal välja 1 (üks) tükk. PEZ`i NÄDALAAUHIND nr. 2 on PEZ`i joogiklaaside komplekt, mida loositakse igal nädalal välja 1 (üks) komplekt. PEZ`i NÄDALAAUHIND nr. 3 on PEZ`i vihmavari, mida loositakse igal nädalal välja 1 (üks) tükk.

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaanias võivad osaleda kõik ostu sooritanud ning kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud füüsilised isikud

4. Kampaania auhinnaks oleva PEZ`i PEAAUHINNA JA PEZ`i NÄDALA AUHINNA võitmiseks tuleb kampaanias osalejal osta 3 (kolm) ükskõik millist PEZ kaubamärgi all esindatud toodet ja registreerida ostutšekk kampaanialehel www.pez.ee. Kampaanias osalemiseks peavad kõik kolm toodet olema korraga märgitud ühel ostutšekil. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni. Kui ostutšekil ei ole märgitud tootenimetusi, peab loosis osaleja ostu tõestamiseks hoidma alles toodete pakendid. Registreerimine kampaanialehel on tasuta. Kampaanialehel registreerimisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.

5. Ühte ostutšekki arvestatakse www.pez.ee lehel registreerides ühe korra. Kui ühte ostutšekki registreeritakse mitu korda, arvestatakse loosimistes esimest registreeringut. Kui ühte ostutšekki registreeritakse mitme inimese poolt, siis käsitletakse seda pettusena ning pettuses osalejad diskvalifitseeritakse loosimiselt.

6. Ajavahemikul 26.06 – 11.09.2017 loositakse iga nädala esmaspäeval eelmisel nädala seisuga kampaanias osalejate vahel välja kolm PEZ`i  NÄDALA AUHINDA. PEZ`i NÄDALA AUHINDADE loosimises osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud füüsilised isikud, kes on registreerunud end lehel www.pez.ee loosimisele eelneval pühapäeval (loosimistes osalevad kõik kampaania perioodil korrektselt registreerinud osalejad).

7. Kõik PEZ`i NÄDALA AUHINNA loosimisel osalenud ostutšekid osalevad ka PEZ PEAAUHINNA loosimisel. PEZ`i PEAAUHIND loositakse välja 13.09.2017 PEZ Eesti FB lehel live ülekande ajal.

8. PEZ`i PEAAUHINNA ja PEZ`i NÄDALA AUHINNA võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.pez.ee hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse personaalselt Ühendust e-maili teel. PEZ`i NÄDALA AUHINNA või PEZ`i PEAAUHINNA võitja saab auhinna kätte D.T.L. Consumer Products Eesti AS kontorist (asukoht: Regati pst 1, Tallinn) alates 14.09.2017 tööpäeviti kell 09:00–16:00 võitnud ostutšeki ja isikut tõendava dokumendi esitamisel või mõnes teises võitjaga kokku lepitud kohas.

9. Korraldajal on õigus jätta võitjale PEZ`i NÄDALA AUHIND või PEZ`i PEAAUHIND üle andmata, juhul kui: – võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele, – võitja ei ole alles hoidnud selgelt loetavat ja arusaadavat ostutšekki, millel oleva numbri ta korraldajale saatis, – võitja ei ole hiljemalt 60 päeva jooksul alates aadressil www.pez.ee tema, kui võitja nime avalikustamist, avaldanud korraldajale soovi auhinda vastu võtta, – võitja ei ole korraldajalt auhinda vastu võtnud hiljemalt 15.11.2017.

10. Korraldajalt PEZ`i PEAAUHINNA või PEZ`i NÄDALA AUHINNA vastuvõtmist loetakse võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates ja teistel üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

11. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, D.T.L. Consumer Products Eesti AS töötajad ega pereliikmed.

12. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud PEZ`i PEAAUHINDA või PEZ`i NÄDALA AUHINDA ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. Kampaania korraldajal on õigus auhind asendada teise samaväärse auhinnaga. Korraldajal on õigus kampaania perioodi lühendada või pikendada vastavalt oma soovile. Kampaania perioodi lühendamine ja pikendamine tehakse teatavaks www.pez.ee.

13. PEZ`i PEAAUHINNA ja PEZ`i NÄDALA AUHINNA võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

14. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil registreerimise mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, mille osaleja on registreerides kontaktiks jätnud jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

15. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

16. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadustikule.

17. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga “PEZ`i SUVEKAMPAANIA tarbijamäng” D.T.L. Consumer Products Eesti AS´ile aadressil Regati pst 1, 11911 Tallinn. Kampaania lisainfo telefonil +372 6398970 tööpäeviti 9:00–16:00.